ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်း ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရခြင်းအတွက် အမှာစကား

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ ယခင် ၁၉၄၇ အက်ဥပဒေအဟောင်းအား အစားထိုး ပြင်ဆင်လိုက်သည့် ၂ဝ၁၇ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေကို ၂၀၁၇ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၆)ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးမှ အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ဤဥပဒေသစ်ကို ၂ဝ၁၈၊ သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ စတင်အာဏာ သက်ရောက်ပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ၂ဝ၁၇ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီ များ ဥပဒေအသစ်ကြီး သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်တကွ အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ဝန်ထုပ် ဝန်ပိုး မဖြစ်စေဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် တစ်ဘက်တွင် ဖြေလျော့ထားပြီး၊ အခြားတစ်ဘက်တွင်လည်း လေးလေး စားစား လိုက်နာကျင့်သုံးမှုပြုစေရန် ကြီးမားသော ဒဏ်ငွေများဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ဥပဒေသစ်၏ အားသာချက်များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သတင်းစာ အပါအဝင် မီဒီယာများမှ ကြော်ငြာထားပြီး ဖြစ်ခြင်းကြောင့် အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် သိရှိပြီးဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါသည်။ ယခင် ကုမ္ပဏီ၏ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းတို့ကို ယခုအခါ အမည်အသစ် ဖြင့် တစ်ပေါင်းတည်း ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းအဖြစ် ပြန်လည်ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ဥပဒေအသစ်ကြီးသည် အရေးပါသော ကိစ္စအတော်များများကို ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ ထိုအရေးပါသော အချက်များကို အသစ်ပြန်လည် တင်သွင်းမည့် ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းတွင် ခွင့်ပြုထားသည့် အခွင့်အရေးများ လက်လွတ်မသွားစေရန် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။ လက်တလော မလိုအပ်သေးသော်လည်း နောင်အနာဂတ် တွင် လိုအပ်လာနိုင်သည့် ပြဌာန်းချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။
ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များနှင့်တကွ ပညာရှင်များက အထူးသင့်တော်လျော် ညီအောင် မူကြမ်းရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမူကြမ်းကို အစုရှယ်ယာရှင် အထွေထွေ အစည်းအဝေးမှ အထူးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သော တက်ရောက်သူအစုရှယ်ယာရှင်များ၏ မဲလေးပုံသုံးပုံ အများစု သဘောတူဆုံးဖြတ် ချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမူကြမ်းကို အသေးစိတ်လေ့လာဖတ်ရှု ဝေဖန်အကြံပြုရန်ရှိပါက အကြံပြုနိုင်ရန် အစုရှယ်ယာရှင်များသို့ ယခုစာနှင့်အတူ CD ကြိုတင်ပေးပို့ထားပြီး ယခု လာမည့် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။