၂၀၂၂ ခုနှစ် (၁၆) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်း

ရွှေနိုင်ငံ အရှေ့အာရှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လီမိတက်၏ (၁၆)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ အစည်းအဝေးအား covid-19 ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှုအားတားဆီးကာကွယ်ရန် အတွက်လူမှုရေးအကွာအဝေး လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ပက်သက်၍ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၏...

၂၀၂၁ ခုနှစ် (၁၅) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်း

ရွှေနိုင်ငံ အရှေ့အာရှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လီမိတက်၏ (၁၅)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ အစည်းအဝေးအား covid-19 ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှုအားတားဆီးကာကွယ်ရန် အတွက်လူမှုရေးအကွာအဝေး လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ပက်သက်၍ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၏...

၂၀၂၀ ခုနှစ် (၁၄) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်း

ရွှေနိုင်ငံ အရှေ့အာရှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လီမိတက်၏ (၁၄)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ အစည်းအဝေးအား covid-19 ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှုအားတားဆီးကာကွယ်ရန် အတွက်လူမှုရေးအကွာအဝေး လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ပက်သက်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာနနှင့်...

Welcome to Golden Land East Asia Development Ltd.

မိမိတို့ရဲ့ “ရွှေနိုင်ငံအရှေ့အာရှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လီမိတက် (GLAD)” သည် စနစ်တကျ တည်ထောင်ထားသော အများပိုင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ်ခိုင်မာစွာတည်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး၊မိမိတို့ အစုရှယ်ယာ ရှင်များ၏ ထည့်ဝင်ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို စဉ်ဆက်မပြတ် အောင်မြင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် နည်းလမ်း မျိုးစုံဖြင့် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ အောင်မြင်မှုများ ရရှိနေပြီဖြစ်ရာ ရှေ့ဆက်၍စဉ်ဆက်မပြတ်ဆထက်တပိုး အောင်မြင် တိုးတက် စေရန်အတွက် အားထုတ်ဆောင် ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်။